Regulamin

REGULAMIN OW PERKOZ

obowiązujący Wczasowiczów i Gości Ośrodka

 1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „PERKOZ” mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 – 7.00.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu przed zajęciem domku. Opłata wnoszona jest gotówką za cały zaliczkowany pobyt i nie ulega zmniejszeniu w przypadku chęci skrócenia pobytu. Nieuregulowanie pełnej kwoty zadatkowanego pobytu w pierwszym dniu przyjazdu przed zajęciem domku równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji. Nie ma możliwości skrócenia okresu pobytu i opłacenia kwoty za okres krótszy niż uzgodniono w potwierdzonej rezerwacji. Wcześniejszy wyjazd nie powoduje podstawy do roszczenia o zwrot części kwoty opłaconego pobytu.
 5. Rodziny 2 os. (w domkach 2 os.) posiadające dziecko do lat trzech nie ponoszą dodatkowej opłaty z tytułu zakwaterowania.
 6. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 9.00 do 20.00 (nie dłużej niż 3 godziny), po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) opłaty nie podlegają zwrotowi.
 8. Brak przyjazdu i opłacenia pełnej kwoty zadatkowanego pobytu do godz. 21 pierwszego dnia pobytu traktowany jest jak rezygnacja z rezerwacji i rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.
 10. Zabrania się używania w domkach kuchenek elektrycznych i gazowych.
 11. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren ośrodka.
 12. Ośrodek posiada niestrzeżony parking, na którym wczasowicze parkują samochody w miejscu wskazanym przez recepcję. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla domku 2, 3 i 4 os. przewidziane jest jedno miejsce parkingowe, a dla domku 8 os. – dwa.
 13. Wczasowicz zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność.
 14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 15. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka.


Napisz do nas